dịch vụ bảo hành mở rộng của SSS việt nam bao gồm

  • Cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì chính hãng.
  • Cung cấp dịch vụ bảo hành thiết bị IT, các module/part đã hết hạn bảo hành, bao gồm: thay thế, sửa chữa phần cứng, cập nhật, nâng cấp phần mềm (OS/Firmware) và các dịch vụ hỗ trợ kèm theo

Quyền lợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ

  • Cung cấp dịch vụ bảo hành cho cả thiết bị đã hết vòng đời (EoL, EoS).
  • Kênh hỗ trợ thuận tiện, nhanh chóng.
  • Phạm vi cung cấp dịch vụ linh hoạt, bao gồm tất cả các thiết bị CNTT.
  • Không yêu cầu Back-date dịch vụ đối với các thiết bị đã hết bảo hành.
  • SLA dịch vụ vượt trội.
  • Tối ưu chi phí vận hành.

danh sách các hãng sãn xuất thiết bị mạng được hỗ trợ